Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Pijoan José

Dějiny umění 10

Dějiny umění 10

Pijoan José

Desátý díl Pijoanovy encyklopedie dovede panorama dějin umění od počátku 20. století po šedesátá léta. Seznámíme se se surrealismem i moderními směry druhé poloviny století: lyrickou abstrakcí v malířství, abstraktním expresionismem; samostatná kapitola je věnována i např. pop-artu. V moderním umění, stírajícím hranice mezi jednotlivými obory, má vedle sochařství své místo moderní architektura, procházející dynamickým vývojem, ale třeba i tzv. kinetické umění, op art a dokonce průmyslový design. Samostatně koncipované statě zpracovávají nejen současné proudy, ale i výrazné osobnosti západního umění z doby po 2. světové válce.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 699,00 Kč
Série: Dějiny umění
Díl: 10


Dějiny umění 2

Dějiny umění 2

Pijoan José

Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety. Čtenáři, milovníci umění, ocení bohatství obrazové dokumentace, na níž je dílo založeno. Vynikající barevné reprodukce představují jednotlivé kultury, epochy, umělecké proudy a osobnosti. Desetidílné Dějiny umění jsou určeny širokému okruhu zájemců o výtvarnou kulturu a kulturní historii. Druhý svazek je věnován antice. Samostatně může sloužit jako vynikající přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma. Začíná líčením obdivuhodné kultury mínójské a mykénské, věnuje se archaickému umění Řecka, rozkvětu Athén a k helénismu Velkého Řecka. Zabývá se výtvarným umem Etrusků i vývojem římského umění až do jeho pozdního období.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 699,00 Kč
Série: Dějiny umění
Díl: 2


Dějiny umění 4

Dějiny umění 4

Pijoan José

Čtvrtý díl dějin umění je věnován významným památkám gotického umění ve Francii, Španělsku a Itálii. Charakterizuje gotické umění ve střední a severní Evropě, ve Velké Británii a ve východním Středomoří. Začleňuje Asii do evropské antické kulturní sféry a zaměřuje se na nejtypičtější znaky a ukázky parthského a sásánovského umění. Seznamuje s výtvarnými projevy islámského umění a památkami starověkého a klasického umění Indie. Stručná kapitola je věnována i přehledu památek a umění Dálného východu, Číny a Japonska. Kniha je bohatě ilustrována 405 barevnými reprodukcemi významných děl a památek a je vybavena rejstříkem.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 699,00 Kč
Série: Dějiny umění
Díl: 4


Dějiny umění 7

Dějiny umění 7

Pijoan José

Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, pro něž je charakteristický barokní umělecký sloh. Rozvíjel se v souvislosti s protireformací a na podkladě principů protikladných estetice renesance. Vznikala dynamická díla, namísto racionální uměřenosti nastoupil patos. V Itálii, zemi zrodu baroka, se však objevil i bezprostřednější vztah ke skutečnosti více „realistickým“ viděním každodenního života, jak dokazují četné podobizny, krajiny, všední výjevy i zátiší. Podobně se vyvíjelo umění měšťanského Holandska, jinak kvetlo barokní umění ve Francii a dalších evropských zemích. Pasáž věnovaná Čechám je v tomto vydání podstatně rozšířena, jak to odpovídá významu českého baroka. V obrazové části se setkáte s 299 barevnými reprodukcemi řady proslulých děl, mezi jejichž autory jsou zastoupena jména jako Caravaggio, Velázquez, van Dyck, Rubens, Vermeer či Rembrandt.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 699,00 Kč
Série: Dějiny umění
Díl: 7RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.